Môžete nás vidieť

 

V roku 2024 nás môžete vidieť:

                

14.1.2024 – Kubínske akordy – pesničková súťaž / Dolný Kubín

20.1.2024 Ples hasičov / Párnica

 27.1.2024 Ples obce / Likavka

2.2.2024 Ples ZŠ Martina Kukučína / Dolný Kubín

3.2.2024 Ples ZRPŠ Gymnázium VK / Veľký Krtíš

7.2.2024 Fašiangová zábava pre seniorov / Or. Poruba

9.2.2024  Fašiangová zábava – Piváreň / Dolný Kubín

10.2.2024 Fašiangová zábava / Párnica

20.4.2024 Súkromná akcia 50-tka / Štiavnik

26.4.2024 Klubový večer – Piváreň / Dolný Kubín

3.5.2024 Firemná akcia Hotel ORAVA / Srňacie

4.5.2024 Obecný Majáles / Jasenová

7.5.2024 Firemná akcia Hotel ORAVA / Srňacie

10.5.2024 Firemná akcia Hotel ORAVA / Srňacie

12.5.2024 Koncert ku dňu matiek / Žaškov

25.5.2024  Súkromná akcia / svadba Gäcel

26.5.2024 – Kubínske akordy – pesničková súťaž / Dolný Kubín

31.5.2024  Firemná akcia / Hoval Istebné

8.6.2024 Pizzeria Viktória / Chlebnice

11.6.2024 Firemná akcia / Kobit SK

12.6.2024 Firemná akcia / Kobit SK

14.6.2024 Firemná akcia Hotel ORAVA / Srňacie

21.6.2024 Súkromná akcia 60-tka / Martin

22.6.2024 Súkromná akcia 50-tka / Dolný Kubín

29.6.2024 Firemná akcia / Námestovo

6.7.2024 Súkromná akcia 60-tka / Párnica

27.7.2024 – Súkromná akcia / svadba Žaškov

10.8.2024 – Súkromná akcia 50-tka / Pucov

7.9.2024  Súkromná akcia / svadba Veličiansky raj

8.9.2024 – Kubínske akordy – pesničková súťaž / Dolný Kubín

21.9.2024 – Súkromná akcia / svadba Zázrivá

 

                                      Rok 2025

1.2.2025 – 50. Ples Oravcov / Bratislava

 

Poznámka:

Neoznačené akcie sa realizujú v 2 člennej formácii!

Takto označené (zvýraznené) akcie sa realizujú v 4 člennej formácii!